Home

Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie; Geleidende brief; Geleidende brief

Gepubliceerd op: 01-12-2021

Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie; Geleidende brief; Geleidende brief

Gegevens

Identifier
kst-35980-1
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35980
Download
Kenmerken