Home

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Nader rapport; Nader rapport

Gepubliceerd op: 24-02-2022

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Nader rapport; Nader rapport

Gegevens

Identifier
kst-36042-4
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
36042
Download
Kenmerken