Home

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden); Amendement; Amendement van het lid Michon-Derkzen over het verlagen van de grens voor strafbaarheid van doxing

Gepubliceerd op: 10-02-2023

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden); Amendement; Amendement van het lid Michon-Derkzen over het verlagen van de grens voor strafbaarheid van doxing

Gegevens

Identifier
kst-36171-7
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
36171
Download
Kenmerken