Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Bikker en Inge van Dijk over het bevorderen van de uitwisseling tussen lokale bestuurders en religieuze organisaties (Kamerstuk 36200-VII-31)

Gepubliceerd op: 15-05-2023

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Bikker en Inge van Dijk over het bevorderen van de uitwisseling tussen lokale bestuurders en religieuze organisaties (Kamerstuk 36200-VII-31)

Gegevens

Identifier
kst-36200-VII-163
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
36200-VII
Download
Kenmerken