Home

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen; Brief aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake EU-certificering van koolstofverwijderingen

Gepubliceerd op: 03-04-2023

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen; Brief aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake EU-certificering van koolstofverwijderingen

Gegevens

Identifier
kst-36329-B
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
36329
Download
Kenmerken