Home

Vragen van de leden Pitstra en Vendrik (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over het voornemen van B&W van Tilburg om een US cross-border lease aan te gaan. (Ingezonden 22 juni 2001)

Gepubliceerd op: 22-06-2001

Vragen van de leden Pitstra en Vendrik (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over het voornemen van B&W van Tilburg om een US cross-border lease aan te gaan. (Ingezonden 22 juni 2001)

Gegevens

Identifier
kv-2000112630
Vergaderjaar
2000-2001
Kenmerken