Home

Vragen van de leden Mosterd, Rietkerk en Schreijer-Pierik (allen CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Justitie over het geweld van dieren bevrijders. (Ingezonden 6 augustus 2002)

Gepubliceerd op: 06-08-2002

Vragen van de leden Mosterd, Rietkerk en Schreijer-Pierik (allen CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Justitie over het geweld van dieren bevrijders. (Ingezonden 6 augustus 2002)

Gegevens

Identifier
kv-2010213450
Vergaderjaar
2001-2002
Kenmerken