Home

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de uitvoering van de motie Van Gent c.s. betreffende de vermogensoverschotten van corporaties. (Ingezonden 27 februari 2003)

Gepubliceerd op: 27-02-2003

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de uitvoering van de motie Van Gent c.s. betreffende de vermogensoverschotten van corporaties. (Ingezonden 27 februari 2003)

Gegevens

Identifier
kv-2020308070
Vergaderjaar
2002-2003
Kenmerken