Home

Vragen van de leden Van Heemst en K.G. de Vries (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het driedaags congres van de Regieraad ICT Politie. (Ingezonden 22 april 2003)

Gepubliceerd op: 22-04-2003

Vragen van de leden Van Heemst en K.G. de Vries (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het driedaags congres van de Regieraad ICT Politie. (Ingezonden 22 april 2003)

Gegevens

Identifier
kv-2020310550
Vergaderjaar
2002-2003
Kenmerken