Home

Vragen van de leden Duyvendak en Vendrik (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over mogelijke schade aan de gezondheid door straling van UMTS-masten. (Ingezonden 2 oktober 2003)

Gepubliceerd op: 02-10-2003

Vragen van de leden Duyvendak en Vendrik (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over mogelijke schade aan de gezondheid door straling van UMTS-masten. (Ingezonden 2 oktober 2003)

Gegevens

Identifier
kv-2030400730
Vergaderjaar
2003-2004
Kenmerken