Home

Vragen van de leden Van Heemst en Van Dam (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat over misbruik van het 112-alarmnummer. (Ingezonden 26 maart 2004)

Gepubliceerd op: 26-03-2004

Vragen van de leden Van Heemst en Van Dam (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat over misbruik van het 112-alarmnummer. (Ingezonden 26 maart 2004)

Gegevens

Identifier
kv-2030411390
Vergaderjaar
2003-2004
Kenmerken