Home

Vragen van de leden Van der Ham (D66) en Samsom (PvdA) aan de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over grondlawaai rond Schiphol. (Ingezonden 21 april 2004)

Gepubliceerd op: 21-04-2004

Vragen van de leden Van der Ham (D66) en Samsom (PvdA) aan de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over grondlawaai rond Schiphol. (Ingezonden 21 april 2004)

Gegevens

Identifier
kv-2030413190
Vergaderjaar
2003-2004
Kenmerken