Home

Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de plaatsing van een C2000-mast nabij het beschermde stadsgezicht van Deventer. (Ingezonden 29 mei 2007)

Gepubliceerd op: 29-05-2007

Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de plaatsing van een C2000-mast nabij het beschermde stadsgezicht van Deventer. (Ingezonden 29 mei 2007)

Gegevens

Identifier
kv-2060716310
Vergaderjaar
2006-2007
Kenmerken