Home

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer over het energieakkoord en daarin gemeld nationaal doel voor 2011. (Ingezonden 11 oktober 2007)

Gepubliceerd op: 11-10-2007

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer over het energieakkoord en daarin gemeld nationaal doel voor 2011. (Ingezonden 11 oktober 2007)

Gegevens

Identifier
kv-2070802090
Vergaderjaar
2007-2008
Kenmerken