Home

Vragen van de leden Jacobi en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over natuurcompensatie. (Ingezonden 14 april 2008)

Gepubliceerd op: 15-04-2008

Vragen van de leden Jacobi en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over natuurcompensatie. (Ingezonden 14 april 2008)

Gegevens

Identifier
kv-2070817560
Vergaderjaar
2007-2008
Kenmerken