Home

Vragen van de leden Witteveen-Hevinga (PvdA) en Van Walsem (D66) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, en de staatssecretarissen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over gaswinning in de Waddenzee). (Ingezonden 28 januari 1999)

Gepubliceerd op: 28-01-1999

Vragen van de leden Witteveen-Hevinga (PvdA) en Van Walsem (D66) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, en de staatssecretarissen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over gaswinning in de Waddenzee). (Ingezonden 28 januari 1999)

Gegevens

Identifier
kv-2989906620
Vergaderjaar
1998-1999
Kenmerken