Home

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de plannen van de gemeente Amersfoort in de ecologische hoofdstructuur. (Ingezonden 16 november 1999)

Gepubliceerd op: 16-11-1999

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de plannen van de gemeente Amersfoort in de ecologische hoofdstructuur. (Ingezonden 16 november 1999)

Gegevens

Identifier
kv-2990002790
Vergaderjaar
1999-2000
Kenmerken