Home

Vragen van de leden Van Gent en Van der Steenhoven (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een bestemmingsplan in uiterwaardengebieden. (Ingezonden 3 december 1999)

Gepubliceerd op: 03-12-1999

Vragen van de leden Van Gent en Van der Steenhoven (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een bestemmingsplan in uiterwaardengebieden. (Ingezonden 3 december 1999)

Gegevens

Identifier
kv-2990003810
Vergaderjaar
1999-2000
Kenmerken