Home

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie (Kamerstuk 33542-42)

Gepubliceerd op: 13-02-2018

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie (Kamerstuk 33542-42)

Gegevens

Identifier
nds-tk-2018D04831
Vergaderjaar
2017-2018
Download
Kenmerken