Pakket Belastingplan 2022

Pakket Belastingplan 2022

Dossier pakket Belastingplan 2022

Dit dossier Pakket Belastingplan 2022 is een centrale plek waar u de NDFR-publicaties over de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2021 (21 september) zijn ingediend kunt volgen.

Op deze plek verzamelen wij voor u de brondocumenten, NTFR artikelen, NDFR-commentaren en eventuele overige informatie over de belastingplannen en het wetgevingsproces daarvan tot aan de publicatie van de wetten in het Staatsblad.

Zie ook de wetgevingsoverzichten per NDFR-deel voor een compleet overzicht van de kamerstukken, o.a: Wetgevingsoverzicht inkomstenbelasting; Wetgevingsoverzicht loonbelasting en Wetgevingsoverzicht vennootschapsbelasting.

Behandeling van het Pakket Belastingplan 2022 in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 november 2021 het pakket Belastingplan 2022 gedeeltelijk aangenomen. In NTFR 2021/3853 treft u een overzicht aan van de aangenomen en aangehouden wetsvoorstellen.

De staatssecretaris (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft bij de Eerste Kamer memories van antwoord ingediend op een aantal van de aanhangige wetsvoorstellen. In NTFR 2021/4054 treft u een overzicht aan.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is voorzien voor 13 en 14 december 2021. Eventuele stemmingen vinden daarna plaats op 21 december 2021.

De wetsvoorstellen

Hier volgen de wetsvoorstellen die op dinsdag 21 september 2021 zijn ingediend bij de Tweede Kamer, de bijbehorende bronnen, NTFR items en een korte inhoudsindicatie.

Belastingplan 2022 (Wetsvoorstel 35927)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Overige fiscale maatregelen 2022 (Kamerstuk 35928)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (wetsvoorstel 35929)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen (wetsvoorstel 35930)

Brondocumenten

NTFR

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (wetsvoorstel 35931)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (wetsvoorstel 35932)

Brondocumenten

NTFR

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (wetsvoorstel 35933)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Aanbiedingsbrief

Inhoudsindicatie

Overzicht berichtgeving pakket Belastingplan 2022 in NTFR

Berichtgeving in NDFR