Pakket Belastingplan 2022

Pakket Belastingplan 2022

F. Jagerbeleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen en vakredacteur fiscaal Sdu
Bijgewerkt tot 6 januari 2022

Dossier pakket Belastingplan 2022

Dit dossier Pakket Belastingplan 2022 is een centrale plek waar je de NDFR-publicaties over de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2021 (21 september) zijn ingediend kunt volgen.

Op deze plek verzamelen wij voor jou de brondocumenten, NTFR artikelen, NDFR-commentaren en eventuele overige informatie over de belastingplannen en het wetgevingsproces daarvan tot aan de publicatie van de wetten in het Staatsblad.

Zie ook de wetgevingsoverzichten per NDFR-deel voor een compleet overzicht van de kamerstukken, o.a: Wetgevingsoverzicht inkomstenbelasting; Wetgevingsoverzicht loonbelasting en Wetgevingsoverzicht vennootschapsbelasting.

Behandeling van het Pakket Belastingplan 2022 in de Tweede Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 de volgende wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022 aangenomen:

  • Belastingplan 2022 (35 927);

  • Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928);

  • Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 931);

  • Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen (35 932).

De Tweede Kamer heeft twee andere wetsvoorstellen betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022:

  • Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873);

  • Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933).

De Eerste Kamer heeft drie moties aangenomen tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022. Op NTFR 2022/18 treft je hiervan een overzicht.

De wetsvoorstellen

Hier volgen de wetsvoorstellen die op dinsdag 21 september 2021 zijn ingediend bij de Tweede Kamer, de bijbehorende bronnen, NTFR items en een korte inhoudsindicatie.

Belastingplan 2022 (Wetsvoorstel 35927)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Overige fiscale maatregelen 2022 (Kamerstuk 35928)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (wetsvoorstel 35929)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen (wetsvoorstel 35930)

Brondocumenten

NTFR

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (wetsvoorstel 35931)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (wetsvoorstel 35932)

Brondocumenten

NTFR

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (wetsvoorstel 35933)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Aanbiedingsbrief

Inhoudsindicatie

Overzicht berichtgeving pakket Belastingplan 2022 in NTFR

2022.

2021.

Berichtgeving in NDFR