Ga verder naar content

Pakket Belastingplan 2022

Pakket Belastingplan 2022

Dossier pakket Belastingplan 2022

Dit dossier Pakket Belastingplan 2022 is een centrale plek waar u de NDFR-publicaties over de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2021 (21 september) zijn ingediend kunt volgen.

Op deze plek verzamelen wij voor u de brondocumenten, NTFR artikelen, NDFR-commentaren en eventuele overige informatie over de belastingplannen en het wetgevingsproces daarvan tot aan de publicatie van de wetten in het Staatsblad.

Zie ook de wetgevingsoverzichten per NDFR-deel voor een compleet overzicht van de kamerstukken, o.a: Wetgevingsoverzicht inkomstenbelasting; Wetgevingsoverzicht loonbelasting en Wetgevingsoverzicht vennootschapsbelasting.

Behandeling van het Pakket Belastingplan 2022 in de Tweede Kamer

Het verdere behandelschema is als volgt vastgesteld:

  • Vrijdag 15 oktober 2021: nota naar aanleiding van het verslag

  • Maandag 25 oktober 2021: eerste wetgevingsoverleg

  • Donderdag 28 oktober 2021: schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg

  • Maandag 1 november 2021: tweede wetgevingsoverleg

  • Dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021: plenaire behandeling

  • Donderdag 11 november 2021: brief beoordeling moties en amendementen

  • Donderdag 11 november 2021: stemmingen

Daarna zal de Eerste Kamer zich buigen over het pakket Belastingplan 2022.

De wetsvoorstellen

Hier volgen de wetsvoorstellen die op dinsdag 21 september 2021 zijn ingediend bij de Tweede Kamer, de bijbehorende bronnen, NTFR items, een korte inhoudsindicatie en nieuws.

Belastingplan 2022 (Wetsvoorstel 35927)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Nieuws

Overige fiscale maatregelen 2022 (kamerstuk 35928)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Nieuws

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (wetsvoorstel 35929)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen (wetsvoorstel 35930)

Brondocumenten

NTFR

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (wetsvoorstel 35931)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (wetsvoorstel 35932)

Brondocumenten

NTFR

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (wetsvoorstel 35933)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Aanbiedingsbrief

Inhoudsindicatie

Overzicht berichtgeving pakket Belastingplan 2022 in NTFR

Berichtgeving in NDFR