Inleiding en redactie NDFR Dividend- en bronbelasting

Inleiding en redactie NDFR Dividend- en bronbelasting

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 8 april 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr.dr. R.P.C. Adema, dr. F.P.J. Snel, prof.mr.dr. M.F. de Wilde

M.m.v.: mr.dr. R.P.C. Adema, mr. D.M.J. Kamps, S. Kroon Bsc, mr. E.H. Nolta, mr. D.T.C. Tol

Opbouw deel Dividend- en bronbelasting

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet DB 1965

Artikelsgewijze behandeling van de Wet op de dividendbelasting 1965. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. Bevat ook alle belangrijke HvJ-arresten.

Wet bronbelasting 2021

Artikelsgewijze behandeling van de Wet bronbelasting 2021. In de behandeling van deze nieuwe wet wordt de meest relevante literatuur besproken.

Het blok: Overige relevante regelingen

De Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 zijn opgenomen. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn (waar nodig) verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de wetten.