Inleiding en redactie NDFR Inkomstenbelasting

Inleiding en redactie NDFR Inkomstenbelasting

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 16 mei 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr. A.A. Fase, mr.dr. J. Ganzeveld, prof.mr. G.T.K. Meussen, prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen, mr. L.J.A. Pieterse, mr.dr. A.J.H. van Suilen

M.m.v.: mr. W.J.H. Antonisse Adv. LL.M, mr. P.T. van Arnhem, , drs. A.W. de Beer, mr. R. Berk, mr. H.P.M. van Bijnen, prof.mr.dr. J.P. Boer, mr. E.J.M. Bohnen, mr. N. ten Broek, mr. A. van den Dungen-Maltha, mr. H.A. Elbert, mr. A.A. Fase, mr. T.C. Gerverdinck, mr.dr. N.H.A. Gorissen, mr. M.H. Gudden, prof.dr. S.J.C. Hemels, mr. J.P. Hofstra, mr.drs. M.J.G. Hubens, mr. C. de Jong, drs. R.M. Kavelaars-Niekoop, mr. M.F.M. Keizers, dr. J.W.J. de Kort, mr.drs. B.J.E. Lodder, drs. H.W.M. Mans, mr.drs. A.J. Meijer, mr. T. van Opzeeland, mr. T.S. van de Sande, drs. I.E. Sandford-Brouwer, mr. V. Sathananthan, mr. I.L.J.M Schröder, mr. B. van der Slik, ir.drs. R.L.H. Sour, H. van Toledo, mr.drs. S.A.G. Verhees, mr. J.A.W. Vrolijks, dr. F.M. Werger, mr. F.M. Witpeerd, mr. M.P. Zwier, mr. R.E. Zwier

Opbouw deel Inkomstenbelasting

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet IB 2001

Artikelsgewijze behandeling van de Wet IB 2001. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. Uit encyclopedisch oogpunt is aansluiting gezocht bij de Wet IB 1964. Alle bepalingen die vanuit de Wet IB 1964 door de wetgever zijn overgenomen in de Wet IB 2001 (o.a. de winstbepalingen) zijn volledig becommentarieerd. Het gehele begrippenkader, alsook alle relevante ‘oude’ jurisprudentie die betrekking heeft op de Wet IB 1964 maar die nog van groot belang is voor de interpretatie van de Wet IB 2001 in de hedendaagse praktijk komen terug bij de tabbladsgewijze behandeling van de artikelen.

Invoeringswet IB 2001

Net als bij de behandeling van de Wet IB 2001 vindt u hier per artikel afzonderlijke tabbladen met opsommingen van de voor dat artikel relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, literatuurverwijzingen en parlementaire geschiedenis. De auteur legt in de behandeling van de Invoeringswet relaties met de artikelen uit de Wet IB 2001 en de Wet IB 1964.

Het blok: Overige relevante regelingen

Hier worden de teksten getoond van het Uitvoeringsbesluit IB 2001, de Uitvoeringsregeling IB 2001, de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijvingen 2001 en het Besluit geruisloze omzetting Daarnaast zijn ook de regelingen rond de groenprojecten en rond de Research and Development (RDA) opgenomen. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn (waar nodig) verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de Wet IB 2001.

Ter informatie zijn ook de teksten van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, het Uitvoeringsbesluit IB 1964 en de Uitvoeringsregeling IB 1990 opgenomen naar de stand van de wetgeving op 31 december 2000.