Inleiding en redactie NDFR Loonbelasting

Inleiding en redactie NDFR Loonbelasting

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 14 mei 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr. A.J. Kromhout, mr. J. van de Merwe en mr.dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo

M.m.v.: drs. P.D. van Agthoven, mr.drs. G. Benning, drs. R.E.H.M. Bremmers, mr. M. Cerimovic, mr.drs. R.J. Chau, mr. A.J. Derksen, mr. J.P. van ’t Hof, mr. drs. M.J.G. Hubens, drs. O.C. Kremers, mr.drs. L.J. Lubbers, dr. D. Molenaar, mr.drs. S. Oosterbaan, mr. R. Pauli, mr. M.S.J. Pijnenburg-Braspenning, drs. M.L. Vonhögen, mr. D. Westerman

Opbouw deel Loonbelasting

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet LB 1964

Artikelsgewijze behandeling van de Wet LB 1964. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten (incl. kennisgroepstandpunten), Kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. Binnen de wetsartikelen worden de van belang zijnde corresponderende artikelen uit het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting besproken.

Wet VA

Artikelsgewijze behandeling van de Wet VA. Net als bij de behandeling van de Wet LB 1964 vindt u hier per artikel afzonderlijke tabbladen met opsommingen van de voor dat artikel relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, literatuurverwijzingen en parlementaire geschiedenis.

Het blok: Teksten - Wetten en aanverwante regelingen

Hier vindt u onder andere de teksten van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 en de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. Ook krijgt u per artikel een verwijzing/hyperlink naar de aantekening(en) van het commentaar op de Wet LB 1964 waar dit artikel uit het Uitvoeringsbesluit c.q. Uitvoeringsregeling specifiek wordt behandeld/becommentarieerd.

Vanwege het belang voor de dagelijkse praktijk zijn ook de Nieuwsbrief loonheffingen en het Handboek loonheffingen (versies 2023) opgenomen.

Een aantal regelingen op het gebied van het sociale zekerheidsrecht zijn ook opgenomen.