Inleiding en redactie NDFR Successiewet en Wet op belastingen van rechtsverkeer

Inleiding en redactie NDFR Successiewet en Wet op belastingen van rechtsverkeer

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 14 mei 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr. F.A.M. Schoenmaker, prof. dr. F. Sonneveldt

Successiewet 1956 m.m.v.: mr. J. Beers, S.J. Brinkman LL.M., mr. T.C. Hoogwout, mr. C.A. de Knegt, D.J. Saija LL.M., mr. L.E. Welkers, mr. M.A.W.M. Wesselink

Natuurschoonwet 1928 m.m.v.: mr. C. de Jong

Wet op belastingen van rechtsverkeer m.m.v.: mr. J. Batterink, mr. J. Beers, mr. R.D. de Jong, D.B. Middelburg MSc, mr. J. Nijstad, dr. A. Rozendal, mr. M.W.C. Soltysik, E. Sparidis MSc, mr. I. Wilting-Abdellati

Opbouw deel Successiewet en Wet op belastingen van rechtsverkeer

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Successiewet 1956

Artikelsgewijze behandeling van de Successiewet 1956. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening van de auteur.

Natuurschoonwet 1928

Artikelsgewijze behandeling van de Natuurschoonwet 1928.

Wet Belastingen van rechtsverkeer (BRV)

Artikelsgewijze behandeling van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

In Hoofdstuk V van dit Besluit zijn nadere regels m.b.t. schenk- en erfbelasting opgenomen.

Het blok: Overige relevante regelingen

Hieronder zijn onder meer opgenomen het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956, de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting, het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, de Registratiewet 1970 en de Wet elektonische registratie notariële akten. Tevens is de Europese Erfrechtverordening opgenomen. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn waar nodig verwerkt in de artikelsgewijze behandeling.

Het blok: Verdragen

Hier zijn ter informatie opgenomen de teksten van de door Nederland gesloten Verdragen ter voorkoming van dubbele successiebelasting.