Home

COVID 19: Een derde van de accountantscontroles NOW-1 en -2 is ontoereikend

COVID 19: Een derde van de accountantscontroles NOW-1 en -2 is ontoereikend

Gegevens

Nummer
2022/568
Publicatiedatum
11 mei 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen
Trefwoord
corona

Een derde van de accountantscontroles bij de NOW-regeling blijkt ontoereikend. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) in een Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot de subsidievaststellingen van de NOW-1 en 2, het proces rondom het terugbetalen van te veel ontvangen NOW-voorschotten en de uitkomsten van de door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerde reviews van accountantsverklaringen.

De ADR heeft 25 aselecte reviews uitgevoerd bij accountants die een verklaring bij een vaststellingsaanvraag van de NOW-1 of NOW-2 hebben afgegeven. Van de 25 reviews heeft de ADR er 17 afgerond met de conclusie dat de werkzaamheden door de accountant toereikend zijn uitgevoerd terwijl bij acht reviews dit heeft geleid tot de conclusie ‘ontoereikend’. Dat er bij een derde van de reviews het oordeel ontoereikend is toegekend, vindt de minister teleurstellend. Het ADR-onderzoek is aanleiding om te kijken of er nog verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in het verdere vaststellingenproces voor de volgende NOW-tranches.

Het uitgangspunt is dat te veel ontvangen NOW-subsidievoorschot uiteindelijk terugbetaald dient te worden. UWV stelt zich bij die terugbetaling zeer coulant op. Een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de terug te betalen NOW-steun zou onrechtvaardig zijn tegenover alle werkgevers die de te veel ontvangen NOW-subsidie wél hebben terugbetaald of werkgevers die door het moreel appel bewust geen aanspraak hebben gemaakt op de subsidie en hebben ingeteerd op eigen vermogen.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brief van 9 mei 2022, nr. 2022-0000106777