Verschoonbare termijnoverschrijding nu aanslag zonder e-mail notificatie uitsluitend via MijnOverheid bekend is gemaakt

Verschoonbare termijnoverschrijding nu aanslag zonder e-mail notificatie uitsluitend via MijnOverheid bekend is gemaakt

Gegevens

Nummer
2022/574
Publicatiedatum
12 mei 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2022:1599
Rubriek
Formeel belastingrecht
Trefwoorden
elektronische bereikbaarheid, waarschuwing, Berichtenbox MijnOverheid
Relevante informatie
Art. 2:17 Awb, Art. 6:11 Awb

Belanghebbende heeft op 8 april 2021 bezwaar gemaakt tegen de aanslag van 31 december 2020, waarin ook de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2019 kenbaar is gemaakt. De heffingsambtenaar heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Volgens belanghebbende onterecht, aangezien hij de aanslag niet had ontvangen. De heffingsambtenaar is echter van mening dat de niet-ontvankelijkheidsverklaring terecht was. Belanghebbende heeft zijn MijnOverheid geactiveerd en daarmee aangegeven elektronisch bereikbaar te zijn. De optie om e-mail te ontvangen steeds wanneer een bericht in MijnOverheid is geplaatst, heeft belanghebbende niet aangevinkt. De rechtbank oordeelt, in navolging van de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 9 september 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:2174), dat ook in belastingzaken de overheid moet waarschuwen als berichten alleen zichtbaar worden in de Berichtenbox van MijnOverheid zonder e-mailnotificatie, gelet op de mogelijk ingrijpende gevolgen van termijnoverschrijding. De heffingsambtenaar had moeten controleren of het daadwerkelijk de bedoeling van belanghebbende was om geen e-mailnotificaties te willen ontvangen steeds als een bericht in deze Berichtenbox werd geplaatst. Ter zitting heeft de heffingsambtenaar niet duidelijk kunnen maken dat aan deze voorwaarde is voldaan. De heffingsambtenaar moet alsnog uitspraak op bezwaar doen.

(Beroep gegrond.)