Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Gegevens

Nummer
2022/663
Publicatiedatum
7 juni 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

Staatssecretaris van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda gaat de staatssecretaris in op zijn prioriteiten voor uitvoering en beleid voor de aankomende kabinetsperiode.

Een groot deel van de fiscale maatregelen uit het coalitieakkoord zal al landen in het pakket Belastingplan 2023. Ook daarnaast staat er genoeg te gebeuren. Komende periode wordt de desbetreffende wetgeving verder uitgewerkt en de uitvoeringstoetsen opgesteld. De staatssecretaris blijft er daarbij naar streven om beleid en uitvoering gedurende deze kabinetsperiode met elkaar te verenigen en het stelsel minder complex te maken. En de Kamer beter mee te nemen in de afwegingen tussen beleidswensen en uitvoeringsmogelijkheden.

Het Kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Fiscale regelingen zoals aftrekposten, verlaagde tarieven of vrijstellingen. leiden tot een ingewikkelder belastingstelsel én tot budgettaire derving. Ook kan het een optie zijn om een belastingregeling om te zetten in een subsidie.

De komende tijd zijn onder andere evaluaties gepland van het verlaagde btw-tarief, verschillende ondernemersregelingen, de innovatiebox en bijzondere regelingen in de autobelastingen. Ook worden de komende tijd verschillende regelingen afgeschaft, zoals de schenkingsvrijstelling van de eigen woning, de middelingsregeling en de fiscale oudedagsreserve. Het kabinet wil voor de zomer van 2023 komen met een aanpak waarin verdere stappen staan om het belastingstelsel te vereenvoudigen.

De belangrijkste beleidsthema’s van de staatssecretaris zijn:

 1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 2. Menselijke maat en rechtsbescherming

 3. Complexiteit in kaart

 4. Klimaat

 5. Ondernemen en tegengaan belastingontwijking

 6. Arbeid en inkomen

 7. Vermogen

 8. Wonen en gezondheid

 9. Caribisch Nederland

In aparte bijlagen behandelt de staatssecretaris:

 • Verdieping ondernemen en belastingontwijking

 • Beleidsruimte btw-tarievenrichtlijn

 • Een omschrijving van de concrete wetgeving die ongeveer het komende jaar wordt ingediend.

Een bijgevoegde matrix geeft een weergave van het vroegst mogelijke moment van verwachte indiening per kwartaal (* al aanhangige wetsontwerpen):

Eerste kwartaal 2022

 • CO2-minimumprijs elektriciteit*

 • Afbouw salderingsregeling*

 • Excessief lenen bij eigen vennootschap*

 • Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten*

 • Delegatiebepalingen schrijnende gevallen*

Tweede kwartaal 2022

 • Implementatie DAC 7*

 • Fiscale verzamelwet 2023

Derde kwartaal 2022

 • Pakket BP2023

 • Implementatie Richtlijn kleineondermersregeling

 • Implementatie PSP-richtlijn (btw)

 • Multilateraalverdrag pijler 1 OESO

Eerste kwartaal 2023

 • Fiscale verzamelwet 2024

 • Aanpassen systematiek informatiebeschikking

Tweede kwartaal 2023

 • Waarborg gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

 • Implementatiewetgeving Pijler 2

 • Wetgeving box 3 stelsel 2025

 • Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen

Derde kwartaal 2023

 • Pakket BP2024

Eerste kwartaal 2024

 • Fiscale verzamelwet 2025

Tweede kwartaal 2024

 • Pakket BP2025

De matrix geeft ook de verwachte duur van de parlementaire behandeling.

Staatssecretaris Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, brief van 3 juni 2022, nr. 2022-0000132565