Home

Mogelijk herstel giftenaftrek bij gebruik multiplier anbi met culturele status

Mogelijk herstel giftenaftrek bij gebruik multiplier anbi met culturele status

Gegevens

Nummer
2022/747
Publicatiedatum
22 juni 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen
Trefwoorden
anbi, culturele status, giftenaftrek, multiplier
Relevante informatie
Art. 6.39a Wet IB 2001

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toepassing van de multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen (anbi's).

Giften aan een culturele anbi mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. De bedoeling bij introductie van de multiplier in 2012 was dat dit maximum ook voor fiscale partners tezamen gold. Na een analyse van de wettelijke bepaling en de parlementaire geschiedenis blijkt dat de multiplier op onjuiste wijze wordt toegepast en dat in het verleden jaarlijks ongeveer 1.500 belastingaanslagen op een onjuist bedrag zijn vastgesteld. Uit de juridische analyse volgt namelijk dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500. Totdat daarover vragen zijn gesteld aan de voorganger van de staatssecretaris is deze kwestie nooit aan de orde gesteld. De staatssecretaris meldt dat op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende jaren en voor het verleden. Voor de ongeveer 1.500 belastingplichtigen per jaar die mogelijk in aanmerking kwamen voor een hogere giftenaftrek wordt daarom naar een passende en uitvoerbare oplossing gezocht. De staatssecretaris zal de Kamer hierover eind augustus nader informeren. Daarnaast vindt hij het raadzaam om de wet op dit punt te wijzigen voor toekomstige jaren om deze in lijn te brengen met de uitvoeringspraktijk en de destijds beoogde uitwerking van de wet. Ook over de precieze uitwerking van de wetswijziging zal hij de Kamer binnenkort informeren.

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, brief van 21 juni 2022, nr. 2022-0000129896