Home

A-G: maaltijdbezorgers Deliveroo hebben een arbeidsovereenkomst

A-G: maaltijdbezorgers Deliveroo hebben een arbeidsovereenkomst

Gegevens

Nummer
2022/752
Publicatiedatum
23 juni 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:578
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat
Relevante informatie
Art. 7:610 BW

{Voor de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer speelt het gezagscriterium een belangrijke rol. A-G De Bock vindt het voor dit criterium van belang dat het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtnemer in dienst van de onderneming en is er een arbeidsovereenkomst.

Deliveroo is een platform waarbij onafhankelijke restaurants via een bestel- en betaalsysteem worden gekoppeld aan klanten. Klanten kunnen bij Deliveroo online maaltijden bestellen. Bezorgers van Deliveroo leveren die maaltijden bij de klanten thuis af. De bezorgers werken aanvankelijk op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Vanaf februari 2018 zegt Deliveroo de arbeidsovereenkomsten op. Deliveroo wil vanaf juli 2018 dat de bezorgers werken volgens een overeenkomst van opdracht. Ook eist Deliveroo dat de bezorgers zich als zelfstandig ondernemer inschrijven in het handelsregister van de KvK. Bezorgers moeten van Deliveroo ook over een eigen btw-nummer beschikken. Uitbetaling vindt plaats op basis van een vast bedrag per afgeleverde bestelling. Rechtbank en hof zijn van mening dat de bezorgers in dienstbetrekking van Deliveroo werkzaam zijn.

In cassatie vecht Deliveroo het oordeel van het hof aan. Deliveroo is van mening dat er geen arbeidsovereenkomst bestaat met de bezorgers.

A-G De Bock heeft conclusie genomen. Voor de vraag of de werkzaamheden in dienstbetrekking zijn uitgeoefend staat de contractsbepaling dat de maaltijdbezorger vrij is om zich te laten vervangen niet aan kwalificatie van een arbeidsovereenkomst in de weg. Dat geldt ook voor de contractsbepaling dat de opdrachtnemer vrij is om al dan niet te komen werken.

Waar het bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst vooral op aankomt, is het gezagscriterium. Is de opdrachtnemer in dienst van de opdrachtgever? De advocaat-generaal hecht voor de invulling van dit criterium vooral belang aan het organisatorisch ingebed zijn van het werk in de onderneming van de opdrachtgever. Daarvan is volgens de advocaat-generaal al snel sprake als de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Alleen in het geval de opdrachtnemer zelfstandig ondernemer is, is geen sprake van organisatorische inbedding van het werk in de onderneming van de opdrachtgever. Er is ofwel sprake van een dienstbetrekking ofwel sprake van een zelfstandig ondernemer. Het gaat bij het vaststellen of het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de opdrachtgever vooral om de uitvoering van de feitelijke werkzaamheden. Dit is overeenkomstig rechtspraak van het HvJ.Schrijf hier het nieuwsbericht}