Te laat beroep wegens ontbreken machtiging kan belanghebbende niet worden tegengeworpen

Te laat beroep wegens ontbreken machtiging kan belanghebbende niet worden tegengeworpen

Gegevens

Nummer
2022/758
Publicatiedatum
23 juni 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:3058
Rubriek
Formeel belastingrecht
Trefwoorden
beroepstermijn, machtiging, verzet, ontvankelijkheid
Relevante informatie
Art. 6:11 Awb, Art. 6:7 Awb, Art. 6:8 Awb, Art. 6:9 Awb, Art. 8:54 Awb, Art. 8:55 Awb

Onderhavige uitspraak is een verzetsuitspraak. Het beroep is in eerste instantie kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet-tijdig indienen van een beroepschrift. De rechtbank had geoordeeld dat de omstandigheid dat gemachtigde heeft verzuimd tijdig een beroepschrift in te dienen voor rekening van belanghebbende komt. In verzet voert de gemachtigde hiertegen aan dat hij geen machtiging had die strekte tot het instellen van beroep. De verzetsrechter oordeelt dat hiermee aan belanghebbende niet kan worden tegengeworpen dat gemachtigde niet in beroep is gegaan. Op de vraag of belanghebbende ter zake van het niet-tijdig indienen zelf een verwijt treft, is in de eerdere uitspraak niet ingegaan. Het verzet is daarom gegrond en zal worden voortgezet in de stand waarin het zich bevond voordat uitspraak werd gedaan.

(Verzet gegrond.)