Home

Schadebehandelingsdiensten geen diensten verricht door raadgevende personen (Uniqa Asigurari)

Schadebehandelingsdiensten geen diensten verricht door raadgevende personen (Uniqa Asigurari)

Gegevens

Nummer
2022/955
Publicatiedatum
4 augustus 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Omzetbelasting
Relevante informatie
Art. 59 sub c BTW-richtlijn, Art. 6i Wet OB 1968

Uniqa Asigurari biedt in Roemenië verzekeringen aan die de risico’s dekken van auto-ongevallen en ziektekosten die zich in het buitenland voordoen. Uniqa heeft partnerschappen gesloten met 26 buiten Roemenië gevestigde vennootschappen voor de afwikkeling van schade als gevolg van auto-ongevallen. Wat de ziektekostenverzekeringen betreft, behandelt Coris International in naam en voor rekening van Uniqa de door verzekeringnemers ingediende verzoeken om schadevergoeding. De verwijzende rechter vraagt zich af of de aan Uniqa verleende diensten ter zake van de behandeling en afwikkeling van schadegevallen kwalificeren als diensten verricht door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere soortgelijke diensten.

Het Hof van Justitie EU toetst per categorie dienstverrichter (ingenieurs, advocaten etc.) of de aan Uniqa verleende diensten als dergelijke diensten kwalificeren. Dat is niet het geval. Ten slotte is dan nog de vraag of sprake is van andere soortgelijke diensten. In dat kader overweegt het Hof van Justitie EU dat het doel van de aan Uniqa verleende diensten is het beheer en de behandeling van verzoeken tot vergoeding van schadegevallen die worden ingediend door de verzekerden van Uniqa. Geen van de in de BTW-richtlijn genoemde diensten van ingenieurs, advocaten, etc. streeft een dergelijk doel na.

Hof van Justitie EU 1 augustus 2022, C-267/21, ECLI:EU:C:2022:614