Verricht bestuurder van een vennootschap een economische activiteit? (prej.vr. zaak TP)

Verricht bestuurder van een vennootschap een economische activiteit? (prej.vr. zaak TP)

Gegevens

Nummer
2022/956
Publicatiedatum
4 augustus 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Omzetbelasting
Relevante informatie
Art. 9 lid 1 BTW-richtlijn, Art. 10 BTW-richtlijn, Art. 7 lid 1 Wet OB 1968

Advocaat TP is lid van de raad van bestuur van enkele naamloze vennootschappen naar Luxemburgs recht. Als lid van deze raden neemt hij deel aan de besluitvorming inzake de boekhouding, risicomanagement en de door de vennootschappen te volgen strategie. Hij stelt mede voorstellen op die aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. De dagelijkse leiding van enkele van de door TP bestuurde vennootschappen is in handen van een directiecomité, dat bestaat uit gedelegeerd bestuurders of directeurs-bestuurders. De verwijzende rechter vraagt zich ten eerste af of TP een economische activiteit verricht jegens de vennootschap waarvoor de door TP ontvangen tantièmes worden geacht de vergoeding te zijn. Ten tweede legt deze rechter aan het Hof van Justitie EU de vraag voor of TP zijn activiteiten zelfstandig verricht.

Hof van Justitie EU, Prejudiciële vraag van 29 april 2022, zaak C-288/22