Aanpassing looptijd (tijdelijk) pensioen en lijfrente wegens verhoging AOW

Aanpassing looptijd (tijdelijk) pensioen en lijfrente wegens verhoging AOW

Gegevens

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 13 december 2019, nr. 2019-0000024804. In het besluit uit 2019 is per abuis de opgenomen goedkeuring ten aanzien van de uitkeringsperiode van de overbruggingslijfrente beperkt tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Dit is hersteld in dit nieuwe besluit. Verder is een in de praktijk bestaande onduidelijkheid over het uiterste moment waarop de uitkeringen uit een regeling voor overbruggings- of prepensioen in kunnen gaan verduidelijkt. Het uiterste moment waarop deze uitkeringen in kunnen gaan is het bereiken van de AOW-leeftijd. Tot slot zijn de goedkeuringen met betrekking tot VUT-regelingen vervallen omdat deze hun belang hebben verloren.