Belanghebbende heeft onvoldoende gegevens geadministreerd voor toepassing nihiltarief

Belanghebbende heeft onvoldoende gegevens geadministreerd voor toepassing nihiltarief

Gegevens

Nummer
2022/962
Publicatiedatum
5 augustus 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:3155
Rubriek
Omzetbelasting
Trefwoorden
afhaaltransactie, intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, boeken en bescheiden
Relevante informatie
Tabel II-a6 Wet OB 1968, Art. 67f AWR, Art. 25 BBBB 1998, Art. 28 BBBB 1998

De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de exporthandel in tweedehands auto’s naar Bulgarije. Via een site brengt belanghebbende een bod uit op een auto. Bij acceptatie van het bod, betaalt belanghebbende het bedrag vooruit. Belanghebbende heeft vaste afnemers in Bulgarije die eveneens vooruit betalen. De afnemers halen de auto op bij belanghebbende en zijn verantwoordelijk voor het transport. De inspecteur heeft bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. Aanleiding is dat belanghebbende wel intracommunautaire leveringen heeft aangegeven, maar dat ter zake van die leveringen geen intracommunautaire verwervingen zijn aangegeven door afnemers. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder van belanghebbende de auto steeds heeft meegegeven aan door hem onbekende personen. Belanghebbende heeft geen kopie van ID-bewijzen van deze personen, geen afhaalverklaringen, geen afgetekende verkoopfactuur, geen foto’s van het afhalend voertuig en tevens geen mails met informatie over de orders, betalingen of informatie of de personen die de voertuigen komen ophalen. De inspecteur heeft de Bulgaarse autoriteiten om informatie gevraagd. De Bulgaarse autoriteiten hebben bij drie bedrijven geconstateerd dat ze ofwel geen intracommunautaire leveringen hebben aangegeven, ofwel verklaard geen zaken te hebben gedaan met een Nederlandse onderneming. De inspecteur heeft naar aanleiding van de bevindingen een naheffingsaanslag met vergrijpboete opgelegd aan belanghebbende.

De rechtbank oordeelt dat bij een afhaaltransactie de leverancier met boeken en bescheiden aannemelijk moet maken dat de afnemer uiting heeft gegeven aan zijn controleerbare voornemen om de goederen naar een andere lidstaat te vervoeren. En hij moet zich tevens kenbaar hebben gemaakt met een btw-identificatienummer zodat toepassing van het nihiltarief kan worden gecontroleerd. De rechtbank oordeelt vervolgens dat belanghebbende dit bewijs niet heeft geleverd. De verklaringen van Bulgaarse afnemers zijn daarbij onvoldoende, mede omdat deze achteraf zijn opgemaakt. Hierdoor is niet aannemelijk dat ten tijde van de afhaaltransactie enige uiting is gegeven van de afnemers aan het voornemen de auto’s naar Bulgarije te vervoeren. Daarnaast blijkt uit niets van de informatie van de Bulgaarse autoriteiten dat de afnemers zaken hebben gedaan met belanghebbende.

De rechtbank vernietigt de vergrijpboete. De inspecteur heeft niet doen blijken dat belanghebbende, die gebruik heeft gemaakt van een adviseur, grove schuld kan worden verweten. Niet is betwist dat de adviseur voldoende kundig was en dat belanghebbende niet hoefde te twijfelen aan de zorgvuldige taakvervulling van de adviseur. Er is dan geen grond belanghebbende te beboeten.

(Beroep gegrond.)