Home

Toeristische rondvaart in Duits-Luxemburgs condominium belastbaar in Duitsland en Luxemburg (Navitours)

Toeristische rondvaart in Duits-Luxemburgs condominium belastbaar in Duitsland en Luxemburg (Navitours)

Gegevens

Nummer
2022/963
Publicatiedatum
5 augustus 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Omzetbelasting
Relevante informatie
Art. 2 lid 1 Zesde Richtlijn, Art. 3 lid 1 Zesde Richtlijn, Art. 9 lid 2 sub b Zesde Richtlijn, Art. 6c lid 1 Wet OB 1968

Navitours is een Luxemburgse vennootschap die toeristische rondvaarten aanbiedt over een deel van de Moezel dat krachtens een internationaal verdrag onder de gemeenschappelijke soevereiniteit valt van zowel Duitsland als Luxemburg (‘Duits-Luxemburgs condominium’). De verwijzende rechter vraagt zich af of een lidstaat btw mag heffen over rondvaarten die worden verricht in een dergelijk gemeenschappelijk grondgebied.

Het Hof van Justitie EU overweegt dat eerst moet worden vastgesteld of de diensten kwalificeren als vervoerdiensten, waar specifieke ‘plaats van dienst’-regels voor gelden. Naar het oordeel van het Hof van Justitie EU is het begrip vervoerdiensten ruim genoeg om diensten te omvatten waarvan het wezenlijke bestaat in het verplaatsen van personen, ook al begint en eindigt deze dienst op dezelfde plaats en gaat het om een toeristische dienst. De vervolgvraag is of deze diensten ‘in het binnenland’ zijn verricht. Het EG-Verdrag is onder meer van toepassing op Duitsland en Luxemburg en ook vermeldt de BTW-richtlijn het Duits-Luxemburgse condominium niet als gebied dat niet tot het binnenland behoort. Aangezien een dergelijk condominium de status heeft van gemeenschappelijk grondgebied dat onder de gezamenlijke soevereiniteit van twee lidstaten valt, kunnen de in het condominium verrichte diensten tevens in beginsel door beide lidstaten worden belast. Wanneer echter de ene lidstaat daadwerkelijk heft, zal de andere lidstaat dit gelet op het neutraliteitsbeginsel niet meer mogen doen.

Hof van Justitie EU 1 augustus 2022, C-294/21, ECLI:EU:C:2022:608