Home

Geen compensatie niet-bezwaarmakers box 3

Geen compensatie niet-bezwaarmakers box 3

Gegevens

Nummer
2022/1106
Publicatiedatum
21 september 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomsten uit vermogen/Inkomen uit sparen en beleggen
Trefwoorden
rechtsherstel, massaal bezwaar
Relevante informatie
Art. 5.1 Wet IB 2001, Art. 25e AWR, Art. 9.6 Wet IB 2001

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting waarin box 3-inkomen zat (niet-bezwaarmakers). In de brief meldt hij dat tijdens de integrale besluitvorming over de begroting het kabinet besloten heeft om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers. De brief bevat een toelichting op dit besluit.

De staatssecretaris meldt dat verzoeken om ambtshalve vermindering zullen worden afgewezen. De eerder geschetste scenario’s voor rechtsherstel voor de niet-bezwaarmakers (NTFR 2022/2843) zijn afgewogen tegen de vele andere vraagstukken die momenteel een rol spelen bij het opstellen van de begroting, zoals compensatie voor koopkrachtverslechtering vanwege de zeer hoge inflatie. Het kabinet heeft in dit verband alles afwegend besloten om de beperkt beschikbare budgettaire middelen in te zetten voor het ondersteunen van de koopkracht van burgers en om geen herstel te bieden aan niet-bezwaarmakers.

De landsadvocaat heeft zich over de scenario’s gebogen. Het advies is als bijlage bij de brief gevoegd.

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, brief van 20 september 2022, nr. 2022-0000229353