Home

Vereenvoudiging en afschaffing fiscale regelingen

Vereenvoudiging en afschaffing fiscale regelingen

Gegevens

Nummer
2022/1107
Publicatiedatum
21 september 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen
Trefwoord
belastingstelsel

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het onderzoek naar fiscale regelingen en de aanpak ervan. Het onderzoek is als bijlage bij de brief gevoegd en gaat over de langjarige budgettaire ontwikkeling van fiscale regelingen, hoe de beleidsdiscussie rond fiscale regelingen zich heeft ontwikkeld en hoe de situatie in Nederland zich tot die in andere landen verhoudt.

De staatssecretaris heeft de ambitie om negatief geëvalueerde regelingen af te schaffen, te versoberen of aan te passen. Hij merkt ook bij de Kamer een grote wens tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het kabinet wil gaan voor een eenvoudiger belastingstelsel met fiscale regelingen die bijdragen aan het maatschappelijk belang. Daarbij kan het aanpassen of afschaffen van fiscale regelingen leiden tot pijn voor een specifieke subgroep in de samenleving die gebruik maakt van een regeling. De staatssecretaris stelt in dit verband dat dit een rechte rug van zowel kabinet als Kamer vraagt.

Hij gaat aan de slag om te onderzoeken waar de grootste winst in vereenvoudiging zit en om de discussie te structureren. Voor de zomer van 2023 komt hij met de resultaten van dit onderzoek.

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, brief van 20 september 2022 (Onderzoek en plan van aanpak)