Home

De 'verklaring van vermoedelijk overlijden' wordt per 1 januari 2023 de 'vaststelling van vermissing'

De 'verklaring van vermoedelijk overlijden' wordt per 1 januari 2023 de 'vaststelling van vermissing'

Gegevens

Nummer
2022/1112
Publicatiedatum
22 september 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Belastingen van rechtsverkeer
Relevante informatie
Art 4. Reg.w. 1970, Art. 4 SW, Art. V lid 2 Wet elektronische registratie notariële akten

In Boek 1 BW wijzigt de terminologie ‘de verklaring van vermoedelijk overlijden’ in ‘de vaststelling van vermissing’. Door deze wijziging wordt in art. 4 Reg.w. 1970, art. 4 lid 1 SW en art. V lid 2 Wet elektronische registratie notariële akten ‘de verklaring van vermoedelijk overlijden’ vervangen door ‘de vaststelling van vermissing’. In art. 4 lid 2 SW wordt ‘de verklaring’ vervangen door ‘de vaststelling van vermissing’.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Minister JenV, besluit van 16 september 2022 tot vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022