Home

Voortgangsbrief Vrachtwagenheffing

Voortgangsbrief Vrachtwagenheffing

Gegevens

Nummer
2022/1367
Publicatiedatum
22 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Motorrijtuigen en belastingen

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zendt de Tweede Kamer de in het wetgevingsoverleg toegezegde voortgangsbrief over onder andere de planning, financiën en risico's met betrekking tot de invoering van de vrachtwagenheffing.

Minister IenW, brief van 7 november 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31305 nr. 368