Home

Nadere reactie NOB op Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 en DAC7

Nadere reactie NOB op Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 en DAC7

Gegevens

Nummer
2022/1370
Publicatiedatum
22 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

Bij het maken van de afweging om de maximering in te voeren, komt de doelstelling van de regeling – om veeljarige giften en betrokkenheid van gevers te stimuleren – niet naar voren. De NOB vraagt zich af waarom de conclusies van de evaluatie van de giftenaftrek, die gepland is voor 2023 niet worden afgewacht. De NOB beveelt aan om in die evaluatie de vraag te stellen in hoeverre de periodieke giftenaftrek een stimulerend effect heeft op de (zeer) grote giften, en dus een positief effect op de inkomsten van anbi's.

De NOB vraagt zich af hoe zal worden omgegaan met overeenkomsten voor periodieke giften die op 4 oktober 2022 zijn getekend. Er zal immers niet uit de stukken blijken op welk tijdstip (voor of na 16:00 uur) dit heeft plaatsgevonden. Daarnaast houdt het wetsvoorstel geen rekening met het feit dat langlopende periodieke giften die doorlopen tot na 2026 niet meer gewijzigd kunnen worden. De NOB geeft ter overweging mee een uitzondering op te nemen voor deze periodieke giften.

De NOB is voorstander van het uitsluiten van schenkingen van bloot eigendom (in ruime zin) voor periodieke schenkingen om oneigenlijk gebruik of onbedoeld gebruik met zelf opgerichte anbi’s te bestrijden. Verbeteren van toezicht door de Belastingdienst op naleving van de anbi-regelgeving ligt meer voor de hand als sprake is van gebruik van de anbi-regeling dat valt te kwalificeren als misbruik, fraude of oneigenlijk gebruik.

NOB, Nadere reactie ter zake van wetsvoorstellen Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie