Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Gegevens

Nummer
2022/1371
Publicatiedatum
23 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Wv Wft

De Kamer van Koophandel zal tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register verzorgen. Dit schrijft minister Kaag in een Kamerbrief over een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de verstrekking van UBO-informatie van juridische entiteiten aan het algemeen publiek.

Het Hof (HvJ EU 22 november 2022, nrs. C-37/20 en C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912) concludeert dat de bepaling in de Europese antiwitwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder van het algemeen publiek toegang moet krijgen tot UBO-informatie, onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is. De uitspraak richt zich primair tot de Europese wetgever en de Europese Commissie. De Commissie heeft aangegeven de uitspraak nog te bestuderen.

Minister Financiën, brief van 22 november 2022, nr. 2022-0000285345