Home

Uitgaven therapeutisch zwembad geen zorgkosten, niet op medisch voorschrift en bovendien geen hulpmiddel

Uitgaven therapeutisch zwembad geen zorgkosten, niet op medisch voorschrift en bovendien geen hulpmiddel

Gegevens

Nummer
2023/95
Publicatiedatum
24 januari 2023
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:7872
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen
Relevante informatie
Art. 6.17 Wet IB 2001

Belanghebbende had een zoon die leed aan de ziekte van Duchenne. De zoon is op 1 april 2021 overleden. Voor de behandeling van de ziekte heeft belanghebbende in 2012 en 2013 een therapeutisch zwembad aan huis gerealiseerd. In de jaren 2013 tot en met 2018 heeft de zoon meerdere malen per week van het zwembad gebruik gemaakt. In geschil is of de uitgaven in verband met de realisatie van het zwembad op enige wijze als specifieke zorgkosten in aftrek kunnen worden gebracht.

De rechtbank oordeelt ten eerste dat kosten in verband met aanpassingen aan de woning wegens een functiebeperking alleen aftrekbaar zijn indien de aanpassingen zijn gedaan op medisch voorschrift. Belanghebbende heeft naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de realisatie van het zwembad is gebeurd op basis van een medisch voorschrift. De twee verklaringen van de artsen zijn opgesteld na de realisatie van het zwembad. Gesteld noch gebleken is dat de adviezen ook zijn gegeven voordat het zwembad werd gerealiseerd. Voorts is het advies om enkel gebruik te maken van een therapeutisch zwembad en niet om aan huis een dergelijk zwembad te realiseren.

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het zwembad ook niet als hulpmiddel kan worden gezien. Het zwembad neemt geen lichaamsfunctie over en het zwembad heeft niet een bijzondere hoedanigheid die meebrengt dat het hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke/invalide personen. Dat het water een temperatuur heeft van minimaal 33 graden maakt dat oordeel niet anders.

(Beroepen ongegrond.)