Home

Hof mocht aanbod getuigenbewijs onbehandeld laten

Hof mocht aanbod getuigenbewijs onbehandeld laten

Gegevens

Nummer
2023/148
Publicatiedatum
3 februari 2023
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:133
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Art. 8:60 Awb

In deze procedure heeft de Hoge Raad in het arrest HR 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1449, NTFR 2022/3507 geoordeeld dat het hof ten onrechte niet heeft beslist op een getuigenbewijsaanbod door belanghebbende. Redengevend daarvoor was dat in de uitnodigingsbrief voor de zitting niet zou zijn vermeld dat partijen getuigen kunnen meenemen. Nadien is gebleken dat deze mededeling wel in de uitnodigingsbrief was vermeld. Daarom wordt in HR 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:131 het arrest van 14 oktober 2022 vervallen verklaard en is bepaald dat het geding wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond toen dat arrest werd gewezen. Vervolgens is in het onderhavige arrest HR 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:133, geoordeeld dat als een partij een getuigenbewijsaanbod doet, de rechter in beginsel kan volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door in de uitnodigingsbrief voor de zitting erop te wijzen dat getuigen mee kunnen worden genomen of opgeroepen. In dit geval is aan belanghebbende een uitnodigingsbrief met een zodanige mededeling verzonden, zodat het hof het gedane getuigenbewijsaanbod onbehandeld kon laten.

(Volgt ongegrondverklaring.)