Home

Hoge Raad publiceert overzicht met lopende en te verwachten cassaties in belang der wet

Hoge Raad publiceert overzicht met lopende en te verwachten cassaties in belang der wet

Gegevens

Nummer
2023/149
Publicatiedatum
3 februari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Formeel belastingrecht

Met ingang van 2 februari 2023 zijn op de website van de Hoge Raad overzichten te vinden van de ingediende en te verwachten vorderingen cassatie in het belang der wet. Ook de uitspraken van de Hoge Raad naar aanleiding van een vordering zijn/worden per jaar gepubliceerd.

Er is een overzicht geplaatst van de ingediende en dus lopende vorderingen maar ook van de te verwachten vorderingen. In die zaken is sprake van een voornemen. In beide gevallen wordt zo mogelijk de uitspraak vermeld waartegen de (beoogde) vordering is gericht en wordt een omschrijving van het onderwerp gegeven. Het doel van de plaatsing van deze overzichten is de doelmatigheid van dit bijzondere rechtsmiddel te vergroten door de procedure transparanter te maken.

Hier zijn de overzichten te vinden. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over het instrument cassatie in het belang der wet.