Home

Koninklijk Huis behoudt belastingvrijstelling

Koninklijk Huis behoudt belastingvrijstelling

Gegevens

Nummer
2023/151
Publicatiedatum
3 februari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

Het voorstel om de belastingvrijstellingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen vergt een grondwetswijziging en daarvoor ontbreekt de vereiste tweederdemeerderheid, laat premier Rutte in een brief weten.

Op 18 oktober 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan met steun van de fracties van D66, PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, FVD, Denk, Volt, Fractie Den Haan, BBB, Bij1, Groep Van Haga en Lid Gündogan. De motie bevat geen overwegingen en bestaat uit het verzoek aan de regering “een grondwetswijziging voor te stellen waarin de vrijstelling van belastingen voor de relevante leden van het Koninklijk Huis wordt afgeschaft”.

Volgens premier Rutte is er geen tweederdemeerderheid voor de motie en dus is er geen grond voor medewerking aan het in de motie gedane verzoek en acht het kabinet uitvoering hiervan niet aangewezen.

Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis, nr. 4314341, Ministerie van Algemene Zaken, 2 februari 2023.