Home

Document over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 openbaar

Document over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 openbaar

Gegevens

Nummer
2023/152
Publicatiedatum
3 februari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees
Relevante informatie
Wet: art 38 lid 1 AWR, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Er is een document openbaar gemaakt met informatie over het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

De staatssecretaris meldt dat het van belang is de documenten te lezen in de context van het moment waarop zij zijn opgesteld. Ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving kunnen ertoe leiden dat een situatie nu anders wordt beoordeeld.

Op 17 maart 2021 is een besluit met syllabus gepubliceerd in de Staatscourant met betrekking tot het beleid op het punt van de berekening van verminderingen van de vennootschapsbelasting ter voorkoming van internationale dubbele belastingen. Dit stuk is reeds openbaar.

Besluit op Woo-verzoek over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Ministerie van Financien, 1 februari 2023