Jaarverslagen kennisgroepen (gedeeltelijk) openbaar

Jaarverslagen kennisgroepen (gedeeltelijk) openbaar

Gegevens

Nummer
2023/333
Publicatiedatum
17 maart 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

De jaarverslagen van de kennisgroepen successie- en schenkingsrecht, omzetbelasting, loonbelasting en premieheffing, overdrachtsbelasting, overheid, vrijstellingen, internationaal en premieheffing en wet tegemoetkoming loondomein zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt naar aanleiding van een Woo-verzoek.

Er zijn 28 jaarverslagen aangetroffen voor de betreffende kennisgroepen. In het overzicht in bijlage B is per kennisgroep aangegeven voor welke jaren er jaarverslagen zijn aangetroffen. Vanaf 2017 is niet door elke kennisgroep jaarlijks een verslag opgesteld (zie KG LHA en KG PH voor 2018).

Eerste deelbesluit Woo-verzoek jaarverslagen kennisgroepen, 2023-0000025803, Ministerie van Financien, 16 maart 2023.