Stand van zaken Belastingdienst

Stand van zaken Belastingdienst

Gegevens

Nummer
2023/337
Publicatiedatum
17 maart 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Belastingdienst voorafgaand aan het Commissiedebat Belastingdienst van 23 maart 2023. In de periode 2011 tot en met september 2020 is de vermindering van vervolgingskosten niet altijd goed doorgevoerd. Dit betekent dat de kosten voor een aanmaning of een dwangbevel niet consequent door de Belastingdienst zijn verlaagd bij een vermindering van de belastingaanslag. In totaal betreffen het ca. 1,5 miljoen aanslagen waarbij de vermindering van vervolgingskosten niet goed is doorgevoerd, waarvan meer dan 96% inmiddels hersteld is. Bij het project invorderingsrente betreft het een vergelijkbare problematiek als het project Vervolgingskosten, waarbij in sommige gevallen ten onrechte invorderingsrente in rekening is gebracht. Op dit moment wordt onderzocht of de start van het project in april, gezien deze kwestie, opportuun is. Het betreft ca. 270.000 aanslagen waar mogelijk herstel dient plaats te vinden. Op 21 juni 2022 is de Kamer geïnformeerd dat de multiplier voor giften aan culturele anbi’s bij fiscale partners uit de Wet IB 2001 op basis van de juridische interpretatie op onjuiste wijze wordt toegepast. Hierdoor zijn in het verleden jaarlijks ongeveer 1.500 belastingaanslagen op een onjuist bedrag vastgesteld. Belastingplichtigen zullen als onderdeel van het herstel een brief ontvangen waarin staat dat zij een bedrag krijgen omdat in de jaren 2017 tot en met 2021 de aftrek van giften aan culturele anbi’s niet goed is toegepast voor fiscale partners. De belastingplichtigen hoeven niets te doen. Omdat de komende maanden in het teken staan van het herstel van box 3 en de aangiftecampagne 2022 kan dit herstel op zijn vroegst plaatsvinden in september 2023. In mei 2023 ontvangt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 over de behaalde resultaten voor het jaar 2022.

Kamerbrief over stand van zaken Belastingdienst, nr. 2023-0000074722, Ministerie van Financien, 16 maart 2023.