Geen plannen om eigen woning naar box 3 te verplaatsen

Geen plannen om eigen woning naar box 3 te verplaatsen

Gegevens

Nummer
2023/671
Publicatiedatum
25 mei 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Eigenwoningregeling
Relevante informatie
Art 3.111 Wet IB 2001

Staatssecretaris Van Rij is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Dit schrijft Van Rij in antwoord op Kamervragen.

Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Oplossingen voor de eigenwoning problematiek worden uitgewerkt na de ontwikkeling van de visie op de eigenwoningregeling. Bovendien is de hervorming van box 3 zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd en treedt pas in 2027 in werking. Majeure wijzigingen in de eigenwoningregeling zijn daarmee op korte termijn niet realistisch.

In de beleids- en uitvoeringsagenda van 8 mei 2023 gaf Van Rij aan een visie op de eigenwoningregeling te willen ontwikkelen. Met deze visie wil hij inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de al bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Het streven is om deze visie in 2024 aan de Kamer te sturen.

Brief Beantwoording Kamervragen eigen woning naar box 3, nr. 2023-0000119436, Ministerie van Financien, 24 mei 2023