Kennisgroepstandpunt renseigneringsverplichting tbs-instelling gepubliceerd

Kennisgroepstandpunt renseigneringsverplichting tbs-instelling gepubliceerd

Gegevens

Nummer
2023/673
Publicatiedatum
25 mei 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat
Relevante informatie
Art 22 Uitv Besl IB 2001

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of een tbs-instelling verplicht is informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over vergoedingen aan patiënten.

De meeste patiënten van een tbs-instelling verrichten binnen de instelling werkzaamheden als onderdeel van hun behandeling, op therapeutische basis. Voor deze werkzaamheden krijgen de patiënten een vergoeding van € 2,75 per uur. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van een bepaald aantal normuren en wordt vervolgens gekeken hoeveel uren de patiënt daadwerkelijk kan werken. Het gaat om 160-170 patiënten, waarvan de meesten per persoon zo’n € 2.000 – € 4.000 per jaar ontvangen als vergoeding voor de werkzaamheden. Volgens de tbs-instelling zijn er slechts enkele patiënten met een dusdanig inkomen dat dit leidt tot een IB-verplichting, bijvoorbeeld omdat ze ook nog een Wajong-uitkering ontvangen. De meeste patiënten verblijven voor lange tijd (8 – 10 jaar) in de tbs-instelling.
Naast de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden krijgt iedere patiënt zak- en kleedgeld van de tbs-instelling, waar geen prestatie (werkzaamheden) tegenover staat.

Verplichting verstrekken inlichtingen Belastingdienst

De vraag is of de tbs-instelling verplicht is gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over de uitbetaling van de vergoedingen aan de patiënten op grond van artikel 22a UBIB.
De renseigneringsverplichting van artikel 22a UBIB is van toepassing op alle betalingen die betrekking hebben op de therapeutische werkzaamheden die de patiënt verricht voor de tbs-instelling.
De verplichting is niet van toepassing op het zak- en kleedgeld dat de patiënt ontvangt van de tbs-instelling. Er worden namelijk voor deze betalingen geen werkzaamheden of diensten ten behoeve van de tbs-instelling gemeente verricht.

Belastingdienst, 25 mei 2023